Met Alundi aan de slag


Image

Waarin Alundi het verschil maakt.
In 3 dagen up & running.

Volledige toolset voor interne communicatie

Alert/s: Een tekstbericht dat naar MedewerkersAfdelingen of Teams wordt gepusht. Een Alert is de geknipte manier om iedereen tegelijk te herinneren aan een belangrijk feit of hen te verwittigen.

Whistles: Chatberichten via de messenger van Alundi. De Community Builder bepaalt steeds wie Whistles kan ontvangen en versturen. In de messenger van Alundi zijn de telefoonnummers van de medewerkers onzichtbaar.

Waves: Prikborden waarop berichten in chronologische volgorde worden gepubliceerd. De Community Builder configureert wie berichten kan publiceren en wie erop kan reageren.

Public Library: Een verzameling pdf-documenten die een Team of Departement gebruikt. Community Builders creëren Bibliotheken.

Private Library*: Pdf-documenten die enkel relevant zijn voor een individuele medewerker. Omwille van hun vertrouwelijk karakter zijn deze documenten enkel toegankelijk voor de betrokken medewerker en de medewerkers van de HR-afdeling.

Formulieren: Geen voorafbepaalde set van standaardformulieren maar een complete “configurator” waarmee formulieren precies op maat kunnen geconfigureerd worden door de Community Builder.

Vertaalhulp**: in Whistles, Waves en formulieren kan de gebruiker vertaalhulp inroepen. Alundi vertaalt naar meer dan 50 talen.

Startschermen: De Community Builder bepaalt per team hoe het startscherm er uit ziet. Documenten, formulieren, belangrijke contacten, filmpjes,… worden zo onder de aandacht gebracht.

Meldingen: Van zodra een nieuw bericht of document gepubliceerd wordt, ontvangen medewerkers een melding. Ze hoeven dus niet zelf op zoek te gaan naar informatie.

(*) Alleen beschikbaar in de HR Module
(**) Alleen als Vertaalhulp beschikbaar is

Meer weten over Alundi? Vul het formulier in.
En krijg een uitgebreide online demo.

Uit respect voor uw privacy garanderen we dat uw contactgegevens niet gedeeld worden. Lees ook onze privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens.